Last ned som PDF

118 sider

1.57 MB

Forsiden av dokumentet Barnehagemonitor 2013

Kartlegging

Barnehagemonitor 2013 Barnehagens digitale tilstand

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (2012a) har vi innhentet informasjon om tilgang, bruk og holdninger knyttet til digitale verktøy i barnehagen. Barnehagemonitor 2013 tar utgangspunkt i en landsrepresentativ studie hvor barnehageansatte, styrere og eiere har deltatt. Ettersom vi i denne rapporten konsentrerer oss om bruk av digitale verktøy sammen med barna, har vi i denne omgang lagt vekt på svarene fra de ansatte i barnehagen. Undersøkelsen vil bli gjennomført hvert annet år, og gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag for senteret og andre aktører som arbeider for å styrke digital kompetanse i barnehagen. Dette er den andre rapporten fra Senter for IKT i utdanningen som tar sikte på å gi et innblikk i småbarns bruk av digitale verktøy.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Helle Jacobsen, Marit Loftsgarden og Sunniva Lundh

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788299869850

Virkemidler

digitalisering