Last ned som PDF

52 sider

0.46 MB

Forsiden av dokumentet Digitale barrierar på norske nettstader - Status for universell utforming av nettstader i privat og offentleg sektor 2014

Kartlegging

Digitale barrierar på norske nettstader - Status for universell utforming av nettstader i privat og offentleg sektor 2014 Difi-rapport 2015:7

Difi har gjennomført en større statusmåling om universell utforming på norske nettsider. Målingen skal bidra til å finne risikoområder som gjør det vanskelig eller umulig for mange å bruke nettbaserte løysingar. Bank, media og reise og transport peker seg ut med dårlig score i denne målingen. Resultatene samlet sett viser at norske virksomheter er for dårlige på universell utforming, både i privat og offentlig sektor. I gjennomsnitt oppnår virksomhetene bare 51 prosent av totalt oppnåelige poeng i undersøkelsen. Offentlig sektor har de mest tilgjengelige løsningene og oppnår et gjennomsnittsresultat på 54 prosent, mens privat ligger på 49 prosent. Men det er stor variasjon i resultatene fra virksomhet til virksomhet.

Publisert

Eier

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Utgiver

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Forfattere

Brynhild Runa Sterri, Mokhtar Eliassi, Martin Skifte Swartling og Geir Sindre Fossøy

Språk

norsk

Kilde

dfo.no

Tema

statlig forvaltning innovasjon og digitalisering