Last ned som PDF

67 sider

1.95 MB

Forsiden av dokumentet Helse-, omsorgs- og rehabiliteringsstatistikk

Kartlegging

Helse-, omsorgs- og rehabiliteringsstatistikk Eldres helse og bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratet ønsker å stimulere til økt bruk av statistikk og faktagrunnlag for helse- og omsorgssektoren. Med bakgrunn i dette er det jevnlig publisert populærvitenskapelige artikler for å aktualisere kunnskapsgrunnlaget. I årets rapport vil fokuset være på eldres helse og eldres bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester. Eldre defineres her i hovedsak som de som er 67 år og eldre. Helsedirektoratet håper at rapporten kan være til inspirasjon for kommuner, helsemyndigheter og andre som har interesse for kunnskap om eldres helse og bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg