Last ned som PDF

123 sider

1.31 MB

Forsiden av dokumentet Spesialundervisningen - Eleven i fokus?

Studie

Spesialundervisningen - Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak

NIFU STEP har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en brukerundersøkelse innenfor norsk spesialundervisning anno 2004. Vi har kartlagt og analysert 1) elevers, foreldres og læreres vurderinger av opplæringen for elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak og 2) skoleledere, læreres og foreldres vurdering av tjenestetilbudet fra PPT og Statped. Det er viktig å understreke at dette er en brukerundersøkelse og ikke en effektevaluering av spesialundervisning. Målgruppen for undersøkelsen har vært elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak. Det betyr at barn og unge som får en særskilt tilrettelagt opplæring som i innhold og form er identisk med eller ligner på den opplæringen elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak får, ikke har inngått i undersøkelsen. Det er med andre ord en formalavgrensning, og ikke en praksisavgrensning som ligger til grunn for avgrensningen av populasjon og utvalg.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no