Last ned som PDF

35 sider

0.22 MB

Forsiden av dokumentet Graverende leieforhold

Evaluering

Graverende leieforhold En utredning for Husbanken av krav til kvaliteten på leieboliger, og offentlige instansers tilsyns‐ og sanksjonsmuligheter

Grunnet et leiemarked med stort press har man sett en tendens til at leieboere blir tilbudt leieboliger av lav kvalitet. På bakgrunn av dette har Leieboerforeningen fått i oppdrag å gå gjennom lovverket som omhandler kravene til leieboliger, og hvilke virkemidler det offentlige har om det avdekkes brudd på disse reglene. Det skal i den forbindelse også gjennomgås om virkemidlene det offentlige har er gode nok. Leieboerforeningens oppfatning er at lovverket som regulerer kvaliteten på leieboliger er omfattende. Gjennomgangen av lovverket viser at det stilles en rekke kvalitetskrav til en bolig; alt fra krav til brannsikkerhet til krav til innemiljø. Gjennomgangen viser også at det offentlige har flere gode virkemidler de kan benytte seg av om det avdekkes brudd på disse kravene. Leieboerforeningen er imidlertid av den oppfatning at det er flere forhold som gjør at lovverket i dag ikke fungerer optimalt.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Leieboerforeningen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

treffsikkerhet