Statusrapport

Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner

NIBR har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) på oppdrag fra KRD. Rapporten viser at det er nokså små endringer i regionstrukturen. Hovedinnholdet i rapporten er selve oppdateringen av inndelingen av kommuner i BA-regioner. I tillegg har NIBR oppdatert sentralitetsindikatorene for både kommuner og BA-regioner. Rapporten viser at det nå er 160 BA-regioner, mot tidligere 161. Blant endringene kan vi nevne at Enkelte kommuner er overført til andre regioner, for eksempel Hægebostad som er flyttet fra Indre Vest-Agder til Farsund/Lyngdal. Enkelte regioner er splittet opp, for eksempel Nissedal og Fyresdal. Enkelte regioner er opphørt fordi kommunene er fordelt på andre regioner på grunn av endringer i pendlingsmønstre, for eksempel Holmestrand og Hof kommuner som nå er i Tønsbergregionen.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Dag Juvkam og Frants Gundersen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Kommuner og regioner