Last ned som PDF

58 sider

0.89 MB

Forsiden av dokumentet Anbefalinger om responstjenester for trygghetsskapende teknologier

Statusrapport

Anbefalinger om responstjenester for trygghetsskapende teknologier

Helsedirektoratet gir med dette anbefalinger om mottak av og respons på varsler fra trygghetsskapende velferdsteknologiske løsninger til kommuner og andre leverandører. Stortinget etablerte gjennom RNB 2013 (Prop.149 (2011-2013)) «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknolog 2014-2020». Den nasjonale satsingen har som hovedmålsetning å møte behovet kommunene har for informasjon og kunnskap for å tilrettelegge for bred bruk av velferdsteknologiske løsninger. Anbefalingene i dette dokumentet er basert på summen av innhentet erfaring og kunnskap sammenfattet i en rapport. Den er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt program for velferdsteknologi og i tillegg basert på Helsedirektoratets interne vurderinger. Denne rapporten lanserer to modeller:  Responssentertjeneste – et senter etter modell av «call center» slik mange av dagens profesjonelle aktører driver tjenesten  Direkte responstjeneste – der varsler styres ved hjelp av teknologi direkte til andre definerte roller i helse- og omsorgstjenesten (hjemmetjenesten, sykehjem, pårørende).

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg