Last ned som PDF

114 sider

0.87 MB

Forsiden av dokumentet Kompetanse for mangfold

Evaluering

Kompetanse for mangfold Underveisrapport 2: Sentrale utdanningsmyndigheter, UH-sektor, fylkesmenn, ledere, ansatte og eiere om kompetanseutviklingen

Målet med satsingen Kompetanse for mangfold er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en slik måte at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet. I denne andre delrapporten fra evalueringen av Kompetanse for mangfold setter vi søkelyset på tre hovedområder hvor problemstillinger er definert for oppdraget. Vi ser på iverksettelsesfasen og aktørenes forståelse av oppdraget. Vi går nærmere inn på hva som ligger i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling, som er den arbeidsmåten som er definert for satsingen fra sentrale utdanningsmyndigheter. Vi undersøker også deltakernes utbytte av opplæringen og deres meninger om hvorvidt den fører til endring av praksis.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Berit Lødding, Idunn Seland, Cay Gjerustad og Sabine Wollscheid

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232702251

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

kompetanseheving/rekruttering

Analysekriterier

kvalitet