Last ned som PDF

45 sider

0.47 MB

Forsiden av dokumentet Endelig rapport for kildekodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset

Evaluering

Endelig rapport for kildekodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset

Utbruddet av COVID-19 er et alvorlig utbrudd av smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Som et tiltak for å minske smitte av dette viruset har Simula utviklet appen Smittestopp på bestilling fra Folkehelseinstituttet (FHI). Deler av systemet som ligger bak appen blir levert av Norsk Helsenett og FHI selv. Ekspertgruppen for kodegjennomgang av løsningen for digital smittesporing er satt ned av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) for gjennomgang av appen Smittestopp og bakenforliggende løsninger

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Forfatter

Jeanine Lilleng mfl.

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Nøkkelord

Covid-19

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

kvalitet