Last ned som PDF

48 sider

0.6 MB

Forsiden av dokumentet Gevinster og gevinstrealisering i Høykom-finansierte prosjekter

Statusrapport

Gevinster og gevinstrealisering i Høykom-finansierte prosjekter Høykom-rapport nr 1:2008

Siden etableringen i 1999 har Høykom-programmet stått for en betydelig andel av frie midler i IKT-prosjekter i norsk offentlig sektor. Mer enn 470 prosjekter har mottat støtte til en samlet verdi av over 700 millioner norske kroner. Rapportens innhold og struktur Kompetansesenter for eForvaltning (KSeF) har fått i oppdrag av Høykom-sekretariatet å sammenfatte alle innrapporterte data fra Høykom-programmets gevinstrapporteringsopplegg. I tillegg skal KSeF gjøre en vurdering av det gevinstrealiseringsopplegget som Høykomprosjektene har vært pålagt å gjennomføre.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212025356

Tema

utdanning og forskning