Last ned som PDF

18 sider

0.16 MB

Forsiden av dokumentet Innspill til bruk i utarbeidingen av en strategi for mineralnæringen

Strategi/plan

Innspill til bruk i utarbeidingen av en strategi for mineralnæringen

I brev av 02.02.2012 og 08.02.2012 ble Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning og Mattilsynet bedt om å komme med innspill til bruk i utarbeidingen av en strategi for mineralnæringen. Notatet påpeker at det er en rekke mangler ved eksisterende konsekvensutredninger og foreslår blant annet at det bør etableres en miljøtesting av gruvekjemikalier utarbeidet av sentrale myndigheter og at det stilles samme krav til gruveindustriens bruk av kjemikalier som for annen industri. I tillegg bør det utarbeides en helhetlig plan for bruken av kysten og fjordene, på samme måte som for havområdene, hvis ikke Vannforskiften ivaretar dette behovet. En bit-for-bit utbygging i fjordene uten en helhetlig plan i bunnen bør unngås. En godkjenning av fjorddeponier som kan føre til alvorlig kjemisk og fysisk forurensning bør avvente en helhetlig plan for forvaltningen av fjordene.

Publisert

Eier

Fiskeridirektoratet

Utførere

Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk Klima og miljø