Last ned som PDF

31 sider

0.72 MB

Forsiden av dokumentet FoU-basert profesjonsutdanning

Kunnskapsoppsummering

FoU-basert profesjonsutdanning Erfaringer fra evaluering av allmennlærer-, ingeniør- og førskolelærerutdanningen

NOKUT har evaluert tre store profesjonsutdanninger - allmennlærer- (2006), ingeniør- (2008) og førskolelærerutdanningene (2010) – som på evalueringstidspunket til sammen utgjorde 59 utdanninger. Formålet med denne rapporten er å presentere sammenstilt informasjon om ulike sider ved FoU-basert utdanning slik det har framgått gjennom disse evalueringene. Dette omfatter utdanningenes forståelser, realisering og erfaringer med FoU-basert utdanning. I tillegg presenteres analyser av sammenhenger mellom utdanningenes innsatsfaktorer og FoU-profil, og NOKUT- evalueringenes vurderinger av kvaliteten på den FoU-baserte utdanningen.

Publisert

Eier

NOKUT

Utfører

NOKUT

Forfatter

Stein Erik Lid

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning