Last ned som PDF

96 sider

2.75 MB

Forsiden av dokumentet Status for IA-arbeidet 2013

Statusrapport

Status for IA-arbeidet 2013

I rapporten "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk" omtales IA-målenes status og utviklingstrekk. Denne rapporten er faggruppens femte rapport, og er utarbeidet på grunnlag av materiale som var tilgjengelig ved

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk