Last ned som PDF

32 sider

0.87 MB

Forsiden av dokumentet Bruk av tjenester i psykisk helsevern for barn og unge – utvikling og variasjon 2013- 2017

Kartlegging

Bruk av tjenester i psykisk helsevern for barn og unge – utvikling og variasjon 2013- 2017 Analysenotat 09/2018 - SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Formålet med dette notatet er å belyse utviklingen i bruk av tjenester i det psykiske helsevernet for barn og unge i perioden 2013 til 2017. Tema er nasjonal og regional utvikling i bruk av tjenester for jenter og gutter i ulike aldersgrupper, målt i pasienter, konsultasjoner, oppholdsdøgn og utskrivinger. Dette vil både omfatte pasienter som har vært i kontakt med offentlige tjenester (PHV-BU) og avtalespesialister i perioden. Videre beskrives variasjonen i bruken av tjenester mellom regioner og bostedsområder. Analysene i dette notatet bygger på pasientdata fra Norsk pasientregister. På helsedirektoratets nettsider finnes indikatorer for pasienter og aktivitet i PHV-BU for regioner og bostedsområder.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfatter

Marit Sitter

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg