Last ned som PDF

84 sider

0.82 MB

Forsiden av dokumentet Innstilling fra utredningsutvalg for godkjenning og godskriving av utenlandsk høyere utdanning i Norge

Evaluering

Innstilling fra utredningsutvalg for godkjenning og godskriving av utenlandsk høyere utdanning i Norge

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. april 2006 et utvalg til å utrede problemstillinger knyttet til systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge. Utvalget ble bedt om blant annet å foreslå tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig. Samtidig skal utvalgets forslag ta vare på søkernes rettigheter med hensyn til krav om en forståelig og rettferdig saksbehandling. Spesielt fikk utvalget i oppdrag å vurdere behov for endringer som kan bidra til bedre integrasjon av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Som del av oppdraget har utvalget også gått inn på godskriving av utdanning mellom norske institusjoner.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Utvalg

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning