Last ned som PDF

79 sider

1.33 MB

Forsiden av dokumentet Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling

Studie

Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling En gjennomgang av kunnskapsbasen for heroinassistert behandling og anbefalinger for et prøveprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet

Dette dokumentet er utarbeidet av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det belyser ulike problemstillinger knyttet til mulig implementering av et prosjekt for heroinassistert behandling (HAB) i Norge. Synspunktene som formidles i dette dokumentet, er utelukkende forfatternes egne. Dokumentet er basert på undersøkelser av underlagsmateriale fra eksisterende HAB-prosjekter, med særlig fokus på erfaringene fra Danmark, og har som formål å beskrive momenter knyttet til eventuell implementering av et HAB-prøveprosjekt. Forfatterne tar sikte på å belyse mange av de kliniske, operasjonelle og forskningsmessige aspektene knyttet til implementering av et slikt prosjekt. Dokumentet utgjør imidlertid i seg selv ikke et utfyllende sett med kliniske retningslinjer, men drøfter funnene fra andre HAB-programmer, og presenterer konkrete anbefalinger knyttet til eventuell implementering av et HAB-prosjekt i Norge (Vedlegg A). Det forelå spesifikke parameter som skulle belyses (oppdragsbeskrivelsen) før dokumentet ble utarbeidet; disse er inkludert i vedlegget; oppdragsbeskrivelsen (Vedlegg B).

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Utfører

Universitetet i Oslo

Forfattere

Desiree Eide, Ashley Muller, Anne Bukten og Thomas Clausen

Språk

norsk