Last ned som PDF

16 sider

1.29 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk prissetting av helsebelastning av svevestøv

Kartlegging

Samfunnsøkonomisk prissetting av helsebelastning av svevestøv Støttedokument til Statens vegvesens håndbok V712

Statens vegvesen har oppdatert Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Til oppdatering av kapittel 5.7.3 Lokal luftforurensning ble det gjort flere analyser og beregninger som ikke er beskrevet i detalj i Håndbok V712. Denne rapporten beskriver analysene som ligger bak prissetting av svevestøv i Håndbok V712 og håndboka refererer til denne rapporten i fotnote 36.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk