Last ned som PDF

82 sider

1.1 MB

Forsiden av dokumentet Relevans i fag- og yrkesopplæringen

Studie

Relevans i fag- og yrkesopplæringen Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen

Dette er et underveisnotat fra et prosjekt som Fafo og NIFU gjennomfører på oppdrag for Utdanningsdirektoratet i perioden 2017 til 2020. Hovedrapporten fra prosjektet kommer i 2020. Prosjektet har som mål å bidra til utformingen av to spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis nyutdannede fagarbeidere og arbeidsgivere. Formålet med spørreundersøkelsene er å gi et bedre grunnlag for utdanningsmyndighetenes arbeid med kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen. I dette notatet er undersøkelsene avgrenset til to utdanningsprogram: Helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk. Undersøkelsene vil senere bli utvidet til flere yrkesfaglige utdanningsprogram.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og FAFO

Forfattere

Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.fafo.no

ISBN

9788232703869

Tema

utdanning og forskning