Last ned som PDF

36 sider

1.32 MB

Forsiden av dokumentet Stedsbasert innrapportering til det offentlige

Studie

Stedsbasert innrapportering til det offentlige En kartlegging av omfanget av stedsbasert innrapportering fra publikum til det offentlige

Lanestedt consulting har kartlagt omfanget av stedsbasert innrapportering fra publikum til det offentlige på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Web 2.0-teknologier, app’s for smarttelefoner og GPS har gitt nye muligheter for at publikum enkelt kan innrapportere og dele – både med myndighetene og med hverandre – lokasjonsbestemte observasjoner av ulike typer fenomener. Nye innovative løsninger og mer åpenhet og tilgjengelighet til offentlige data muliggjør mer samarbeid og samspill mellom publikum og det offentlige. Selv om det er en voksende interesse for disse mulighetene, viser imidlertid kartleggingen at stedsbasert innrapportering foreløpig har et begrenset omfang.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Lanestedt Consulting

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon

Virkemidler

digitalisering