Last ned som PDF

83 sider

3.74 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven

Kartlegging

Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven Status høst 2017

Denne rapporten er en kartlegging av hvordan spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven er ivaretatt, organisert og finansiert i dag. Helsedirektoratet ble i Tillegg til tildelingsbrev nr. 26 (Statsbudsjettet 2016), datert 16.09.2016, gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å komme med forslag til mandat for utredning av mulige modeller for organisering og finansiering av spesialisttannhelsetjenester, primært for personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Oppdraget ble gitt som del av arbeidet med forberedelse av departementets lovarbeid til Stortinget om å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen, se Tillegg til tildelingsbrev nr. 2 (Statsbudsjettet 2016), datert 16.09.2016. HOD delte videre dette utredningsoppdraget i to trinn: 1. En kartlegging og vurdering av det eksisterende tilbud av odontologiske spesialisttjenenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. 2. Utredning av en fremtidig finansieringsmodell for slike spesialisttjenester, på bakgrunn av trinn 1. Denne rapporten er svar på trinn 1 av oppdraget.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk