Last ned som PDF

29 sider

1.2 MB

Forsiden av dokumentet Chloride resistance of slag cement mortars

Kartlegging

Chloride resistance of slag cement mortars Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Et eksperimentelt program ble gjennomført for å studere egenskaper til fem mørtelblandinger med: CEM III / B (to typer); en CEM III / A (med 50% slagg) med silikastøv ; og en CEM I og en CEM II / A-V (flygeaskesement), begge med silikastøv. Rapid Chloride Migration (RCM) og elektrisk motstand ble testet i aldere mellom to dager og ett år. RCM- verdier viste konsistent nedgang og resistivitet viste økning mellom to dager og ett år. Forsøkene vil pågå i 3 år. Hensikten er å gi et bedre grunnlag til å vurdere bruk av slaggsementer i Norge som et virkemiddel for å oppnå mer bestandige betongkonstruksjoner. Rapporten inneholder data opp til 1 år.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk