Last ned som PDF

146 sider

3.39 MB

Forsiden av dokumentet Visjoner og realiteter – bruk av IKT i den norske skolen

Vedlegg

Studie

Visjoner og realiteter – bruk av IKT i den norske skolen IEA SITES 2006. Norsk rapport

SITES 2006 (Second Information Technology in Education Study) er den tredje SITESstudien i rekken. IEA (The International Society for the Evaluation of Educational Achievement) initierte og stod for gjennomføringen av studiene i nært samarbeid med det enkelte deltakerland. Hovedformålet med SITES er å utvikle vår forståelse av hvordan IKT virker inn på hvordan barn og unge lærer i skolen og hvordan IKT brukes i undervisning og læring. Studiens deltakere er lærere i matematikk og naturfag på 8. klassetrinn, skoleledere, og IKT-ansvarlige. Bakgrunnen for SITES 2006 er et økt fokus i mange land mot å utvikle nasjonal politikk for å gi elever i skolen kunnskap og kompetanse tilpasset informasjonssamfunnet. Å utvikle denne typen ferdigheter sees gjerne i sammenheng med pedagogisk bruk av IKT, og impliserer også at det legges til rette for nyere pedagogske praksisformer i skolen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfatter

Geir Ottestad

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning