Last ned som PDF

47 sider

1.2 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Norges flaggstatsansvar

Evaluering

Evaluering av Norges flaggstatsansvar

Som et ledd i kampen mot ulovlig, urapporter og uregulert fiske så ble globale retningslinjer for flaggstatsansvar i fiskerisektoren vedtatt av UN FAO sin fiskerikomité (COFI) i 2014. Retningslinjene inneholder også kriterier som flaggstaten kan benytte til selv å evaluere sin opptreden som flaggstat. Norge har nå gjennomført en slik selvevaluering, utført av en arbeidsgruppe med representanter fra NFD og Fiskeridirektoratet.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Gunnar Stølsvik mfl.

Språk

norsk

Tema

landbruk, mat og fiske

Virkemidler

internasjonalt samarbeid

Analysekriterier

etterlevelse