Last ned som PDF

54 sider

0.35 MB

Forsiden av dokumentet Lærerkompetanse og elevresultater i ungdomsskolen, 2008

Studie

Lærerkompetanse og elevresultater i ungdomsskolen, 2008 SØF-rapport nr. 01/08

Denne rapporten om betydningen av lærernes formalkompetanse på elevenes læringsutbytte i de kommunale ungdomsskolene er utført på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Rapportens første del inneholder en beskrivelse av formalkompetansen i ungdomsskolen målt både ved stillingstype og formell utdanning. Rapportens andre del analyserer sammenhengen mellom formalkompetanse og elevresultater, målt både ved nasjonale prøver i tiende trinn vinteren 2004 og avgangsprøvene for tiende trinn våren 2005. Data som er benyttet er levert av Statistisk sentralbyrå.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Torberg Falch og Linn Renée Naper

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788281500389

Tema

utdanning og forskning