Last ned som PDF

40 sider

1.06 MB

Forsiden av dokumentet Digitale læringsressurser finansiert av Høykom

Statusrapport

Digitale læringsressurser finansiert av Høykom En oversikt - Høykom-rapport nr 504

Høykom har i årene 1999–2005 støttet et femtitall offentlige prosjekter hvor etablering av digitale læringsressurser har vært et hovedanliggende. Høykoms støtte til disse prosjektene har vært på noe over 40 MNOK, og har bidratt til et drøyt 30-tall identifiserbare læringsressurser som er kort beskrevet i denne rapporten.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

digitalisering