Last ned som PDF

38 sider

1.39 MB

Forsiden av dokumentet Trafikkregulering i Oslo og Akershus

Strategi/plan

Trafikkregulering i Oslo og Akershus

Temarapport om trafikkregulering inngår i Statens vegvesen Region østs arbeid med en Veg- og gatenettstrategi for Oslo og Akershus. Strategien skal beskrive Statens vegvesens bidrag til en målrettet areal- og transportutvikling i området. Den skal også være en strategisk overbygning for mer detaljert planlegging innenfor etatens ansvarsområde og vil kunne ha verdi for arbeidet også i andre deler av regionen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk