Last ned som PDF

148 sider

1.91 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging og vurdering av stordata i offentlig sektor

Forhåndsutredning

Kartlegging og vurdering av stordata i offentlig sektor

Denne rapporten er utarbeidet av Vivento AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De potensielle samfunnsmessige gevinster for Norge ved bruk av stordata er store. Dersom forholdene blir lagt til rette kan stordata lede til gevinster i mange sektorer, og gi muligheter for effektivisering av offentlig sektor generelt. Rapportens datagrunnlag er dels en kartlegging av bruken av stordata i offentlig sektor og de utfordringer virksomhetene har møtt og de løsninger de har kommet opp med i den sammenheng – dels en kartlegging av bruken av stordata i andre land.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

AFRY Group Norway AS

Forfattere

Bjørn Holstad, Gjermund Lanestedt, Torbjørn Bartels og Johan Nordin

Språk

norsk

ISBN

9789264193307

Tema

statlig forvaltning

Nøkkelord

IKT-politikk, stordata

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

mulighetsrommet