Last ned som PDF

52 sider

2.24 MB

Forsiden av dokumentet Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Veileder

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011 - 2014

I denne rapporten omtales komprimering av granulære, mekanisk stabiliserte materialer til bruk i vegbygging. Rapporten legger særlig vekt på komprimering av materialer i frostsikringslag, forsterkningslag og granulære bærelag. Ny teknologi for kontroll og dokumentasjon er et viktig tema i denne rapporten. Kontinuerlig komprimeringskontroll er et samlebegrep for metoder hvor komprimeringsarbeidet kontrolleres og dokumenteres over hele arealet som komprimeres, og hvor kontrollen skjer samtidig som komprimeringsarbeidet blir utført. Rapporten er ment som en veiledning til planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid, og målgruppen er valseførere, anleggsledere, kontrollingeniører og byggeledere.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk