Last ned som PDF

138 sider

1.55 MB

Forsiden av dokumentet Fleksibilitet eller faglighet?

Studie

Fleksibilitet eller faglighet? En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Dette er sluttrapporten fra et prosjekt som startet opp i 2007. Prosjektet inngår i den forskningsbaserte evalueringen av reformen Kunnskapsløftet. Utdanningsdirektoratet har vært oppdragsgiver for evalueringen. Utgangspunktet for vårt prosjekt har vært innføringen av det nye faget prosjekt til fordypning i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. Formålet har vært å undersøke i hvilken grad, på hvilken måte og under hvilke betingelser innføringen av prosjekt til fordypning påvirker kompetanseutvikling og kompetanseoppnåelse i fag- og yrkesopplæringen. I prosjektet har vi basert oss på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788274229341

Tema

utdanning og forskning