Last ned som PDF

93 sider

0.49 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av svalbardskatt

Forhåndsutredning

Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av svalbardskatt

Her kan du lese rapporten fra arbeisgruppen for utredning av svalbardskatt av 30. april 2007. Svalbard er en del av kongeriket Norge, men er gjort til eget beskatningsområde. Den alminnelige norske skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 får i utgangspunktet ikke anvendelse på Svalbard. For skatt til Svalbard gjelder en egen lov, jf. lov om skatt til Svalbard 29. november 1996 nr. 68 (svalbardskatteloven). Svalbardskatteloven inneholder bestemmelser om vilkårene for skatteplikt til Svalbard, om fastsettelse av skattepliktig inntekt og formue og om ligningsforvaltning og skattebetaling.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Språk

norsk