Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Brukerundersøkelse av LEXIN - ordbøker for minoritetsspråklige

Evaluering

Brukerundersøkelse av LEXIN - ordbøker for minoritetsspråklige

Rambøll Management Consulting (Rambøll) presenterer herved sluttrapport i prosjektet ” Brukerundersøkelse av LEXIN- ordbøker for minoritetsspråklige” på oppdrag for Utdanningsdirektoratet (UDIR). Prosjektet ble gjennomført i tidsperioden august- desember 2011. Det norske LEXIN- prosjektet bygger på det originale LEXIN- konseptet som ble utviklet og fullfinansiert av den svenske stat fra 1970-tallet og utover, for å forsøke å hjelpe innvandrere å lære svensk raskere og mer effektivt. Formålet med å gjennomføre denne brukerundersøkelsen av LEXIN er å innhente informasjon, erfaringer og forslag til videreutvikling av ordbøkene fra ulike brukergrupper, herunder skoleledere, lærere, alle brukere av LEXINs nettsted, samt representanter fra forlag, statlige aktører og LEXINs referansegruppe. Hensikten er å gi et kunnskapsgrunnlag om hvordan LEXIN benyttes, hvilke erfaringer de som har benyttet seg av LEXIN har gjort seg, samt forslag til videreutvikling av LEXIN.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning