Last ned som PDF

66 sider

2.58 MB

Forsiden av dokumentet Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet

Forhåndsutredning

Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet Vekting av psykisk utviklingshemmet kriteriet i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg

Denne rapporten om psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet er utført som et samarbeid mellom Oslo Economics og Agenda Kaupang. Bakgrunnen for oppdraget er at det ved omlegging av inntektssystemet i 2016 ble besluttet å videreføre vekten for psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet i påvente av ytterligere utredning. Oppdraget skal resultere i en ny verdi for kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg sett i sammenheng med de andre finansieringsordningene til psykisk utviklingshemmede. Rapporten er delt i to hvor første del omhandler en praktisk tilnærming til utgiftene til psykisk utviklingshemmede, kostnadsdriverne og det gis en beskrivelse av inntektssystemet. I den andre delen er regresjonsanalysen beskrevet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Agenda Kaupang og Oslo Economics AS

Forfattere

Finn Gjeruld Rygh, Tyra Merker, Kaja Lorentzen, Hege Askestad, Astrid Nesland og Hege Kristin Sunde

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner