Last ned som PDF

16 sider

2.84 MB

Forsiden av dokumentet Fagrapport naturmiljø fv. 63 Korsmyra - Indreeide

Kartlegging

Fagrapport naturmiljø fv. 63 Korsmyra - Indreeide Beskrivelse naturmiljø, konsekvensvurdering og vurdering etter naturmangfoldloven

Hovedhensikten med vegprosjektet er å gjøre veien mellom Korsmyra og Indreeide sikker for snøskred og steinsprang. I den forbindelse er det utarbeidet 2 ulike alternativer som begge innebefatter å legge veien i tunnel. Begge alternativer går ut på å lage en tunnel som hovedsakelig skal brukes om vinteren. Om sommeren planlegges det fortsatt bruk av eksisterende veg.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk