Last ned som PDF

22 sider

3.31 MB

Forsiden av dokumentet Skredsikringstiltak i Møre og Romsdal

Kartlegging

Skredsikringstiltak i Møre og Romsdal Erfaringsrapport for registrering av skredsikringstiltak i 2013

Sommeren 2013 registrerte sommervikarer alle skredsikringstiltak for veg i Møre og Romsdal. Registreringen omfattet befaring i felt, oppmåling, fotografering og tilstandsvurdering. Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble samtidig oppdatert slik at alle objekter og tilhørende egenskaper kunne importeres til den nasjonale basen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk