Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond - Utland i 2006

Vedlegg

Ukategorisert

Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond - Utland i 2006

CEM Benchmarking Inc. utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Pensjonsfondet - Utlands forvaltningskostnader, avkastning og meravkastning med andre store fond. Departementet har fått CEM til å

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Språk

norsk