Last ned som PDF

18 sider

0.08 MB

Forsiden av dokumentet Norwegian Government Pension Fund - Global Investment Benchmarking Results

Vedlegg

Studie

Norwegian Government Pension Fund - Global Investment Benchmarking Results For the 5 year period ending December 2006

CEM Benchmarking Inc. utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Pensjonsfondet - Utlands forvaltningskostnader, avkastning og meravkastning med andre store fond. Departementet har fått CEM til å

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

CEM Benchmarking

Språk

norsk