Last ned som PDF

65 sider

0.38 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall

Forhåndsutredning

Vurdering av omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall

Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 15. juni 2001 Vurdering av omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall Les rapporten her ( PDF-versjon)

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Språk

norsk