Last ned som PDF

15 sider

0.11 MB

Forsiden av dokumentet Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling. Foreløpige resultater fra Barns sosiale utvikling, Atferdssenteret

Vedlegg

Studie

Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling. Foreløpige resultater fra Barns sosiale utvikling, Atferdssenteret Rapport til Kunnskapsdepartementet, 28. februar 2011

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere ved Atferdssenteret utarbeidet rapport om bruk av barnehage ved to års alder, med vekt på sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer og barns utvikling. Hensikten men denne rapporten er å beskrive atferd og sosiale kompetanse i barnehagen hos toåringer, i lys av utvalgte kjennetegn ved barnehagen, samt tidlige familieforhold og egenskaper hos barnet. Vi baserer denne rapporten på barnehagepersonalets rapportering av barns atferd og sosiale utvikling. De mest interessante resultatene fra disse analysene er at jo yngre barn er når de starter i barnehagen, jo mer aggresjon og trass/normbryting viser de i en barnehagesetting, samtidig som de viser høyere nivåer av sosial kompetanse.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

NUBU

Forfattere

Henrik Daae Zachrisson, Ane Nærde, Harald Janson og Terje Ogden

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning