Last ned som PDF

45 sider

0.2 MB

Forsiden av dokumentet Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne

Statusrapport

Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne

I Norge er fullført 3- eller 4-årig videregående opplæring som oftest en betingelse for opptak til høyere utdanning, fagbrev og sertifisering i mange yrker. Personer som faller ut av utdanningssystemet før fullført videregående opplæring vil dermed ha betydelig dårligere forutsetninger for videre utdannings- og arbeidslivskarriere. Mindre frafall i videregående opplæring kan være viktig for å bedre arbeidsmarkedstilknytningen. Det kan redusere inntektsforskjellene i samfunnet og redusere omfanget på bruk av offentlige trygde- og stønadsordninger (OECD, 2008). Redusert frafall synes derfor å ha et stort potensial til å bidra til økt velferd. Hovedformålet med denne underveisrapporten er å beskrive hvordan situasjonen til unge voksne avhenger av om de har fullført videregående opplæring eller ikke. Første del av rapporten gir en detaljert beskrivelse av elevenes valg i videregående opplæring med vekt på beskrivelse av frafall. Den andre delen av rapporten relaterer frafall til sannsynligheten for en rekke ulike utfall i alderen 20–29 år, inkludert sysselsetting, bruk av ulike trygde- og stønadsordninger og fengselsopphold. Rapporten presenterer kun enkle sammenligninger som ikke uten videre kan tolkes som årsakssammenhenger. Den siste delen av denne underveisrapporten skisserer det videre arbeidet i prosjektet.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Forfattere

Torberg Falch og Ole Henning Nyhus

Språk

norsk