Last ned som PDF

120 sider

5.84 MB

Forsiden av dokumentet Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017

Evaluering

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017 SØF-prosjekt nr. 9002: «Effektivitetsberegninger»

Dette prosjektet om effektivitet i kommunale tjenester er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet representerer en oppdatering og videreføring av analyser utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011), Borge og Pettersen (2012, 2016), Borge, Nyhus og Pettersen (2014), Borge, Kråkenes og Pettersen (2016) og Borge, Kråkenes og Nyhus (2017). De oppdaterte beregningene er basert på data for 2016-2017. Et sammendrag av denne rapporten er publisert som kapittel 8 i Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) sin rapport fra november 2018.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfattere

Lars-Erik Borge, Torgeir Kråkenes og Ole Henning Nyhus

Språk

norsk

ISBN

9788281501669

Tema

Kommuner og regioner

Virkemidler

tjenester

Analysekriterier

effektivitet