Last ned som PDF

18 sider

1.04 MB

Forsiden av dokumentet Registrerte skredhendelser langs E136

Kartlegging

Registrerte skredhendelser langs E136 Sammenligning av skredregistreringer fra Vegloggen og NVDB i perioden 1993-2010

Skredhendelser på vegnettet blir meldt inn til Statens vegvesen av entreprenører og registrert i Nasjonal vegdatabank(NVDB) eller gjennom Vegtrafikksentralen i programmet Vegloggen. I denne rapporten har skredhendelser langs E136 mellom Oppland grense og Sjøholt i Møre og Romsdal blitt studert. Antallet skredregistreringer har økt de siste årene, hovedsakelig på grunn av bedre registreringsløsninger. Av totalt 107 hendelser fra 1993 til 2010 var bare 33 registrert i NVDB. Mindre hendelser som ikke gir vegstengninger er hyppigst utelatt fra registreringene i NVDB. Mens hendelser fra Vegloggen publiseres direkte til ulike media, viser registreringene fra E136 at over halvparten av hendelsene har over ett halvt år forsinkelse fra de inntreffer til de er tilgjengelige i NVDB.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk