Last ned som PDF

64 sider

1.11 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av
vekslingsmodell i fag og yrkesopplæringen

Evaluering

Evaluering av vekslingsmodell i fag og yrkesopplæringen Delrapport 3

Vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen innebærer hyppigere pendling mellom skolebasert og bedriftsbasert opplæring sammenlignet med hovedmodellen (2+2-modellen). I perioden 2014–2018 pågår forsøksprosjekter med vekslingsmodell i flere fylker og innen ulike utdanningsprogram. Fafo og NIFU evaluerer prosjektene, som har mottatt støtte fra Utdanningsdirektoratet, med henblikk på modellenes utforming, implementering og organisering, samt konsekvenser for motivasjon, faglig utvikling og gjennomføring. Temaet for denne tredje delrapporten er utviklingen i de ulike forsøkene, og i hvilken grad vekslingsmodellene treffer de ulike fagområdenes behov og særegenheter. Rapportens hovedproblemstilling er i hvilken grad de ulike forsøkene med vekslingsmodell klarer å komme over fra en implementerings- til en stabiliseringsfase.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og FAFO

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232703098