Last ned som PDF

60 sider

1.21 MB

Forsiden av dokumentet Metode for økologisk vurdering av eksisterende vegnett

Studie

Metode for økologisk vurdering av eksisterende vegnett

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2010 - 2019 er det nedfelt et nytt etappemål og tilhørende indikatorer for biologisk mangfold. En av de indikatorene som skal benyttes for å vurdere grad av måloppnåelse innen naturmiljø gjelder konflikter mellom eksisterende transportnett og biologisk mangfold. Indikatoren skal beskrive hvor stor andel av de økologiske konfliktene vi har langs vegnettet som blir eliminert hvert år. For å sikre en mest mulig lik rapportering fra regionene var det behov for å utvikle en fellesmetode for å registrere og vurdere konfliktene. Vegdirektoratet har utviklet metoden i samarbeid med regionene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon