Last ned som PDF

12 sider

0.93 MB

Forsiden av dokumentet Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2001/2002

Kartlegging

Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2001/2002

Det har de siste årene vært stor fokus på piggdekkbruk på lette kjøretøy. Informasjon om de tunge kjøretøyenes bruk av piggdekk har vært mangelvare. Undersøkelser har bl.a. tidligere blitt gjennomført i 1976, 1982, 1999 og 2000. Denne undersøkelsen for vinteren 2001/2002 er en videreføring av undersøkelsen fra vinteren 1999/2000. Metoden har vært å registrere piggdekk på tunge kjøretøy på 6 ulike steder langs hovedinnfartsveiene til Oslo. Tellingene har pågått i tidsrommet 14. desember 2001 - 28. februar 2002.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk