Last ned som PDF

117 sider

3.03 MB

Forsiden av dokumentet Hovedrapport

KVU/KS1/KS2

Hovedrapport KVU – Bedre nettdekning langs jernbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet fått utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) om bedre nettdekning langs jernbanen.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Multiconsult Norge AS og Jernbanedirektoratet

Forfatter

Kaj W. Halvorsen

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

Jernbane