Last ned som PDF

56 sider

2.69 MB

Forsiden av dokumentet Fra avfall til ressurs

Strategi/plan

Fra avfall til ressurs

Avfall er ein ressurs som kan nyttast som råstoff for nye produkt og tenester gjennom ombruk og materialgjenvinning. Tidligare vart avfallshandtering først og framst sett som eit problem og ei kjelde til forureining. I dag er ressursperspektivet

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788245704723