Last ned som PDF

21 sider

0.58 MB

Forsiden av dokumentet Program for helse- og omsorgstjenester 2011-2015

Strategi/plan

Program for helse- og omsorgstjenester 2011-2015 Programplan

Programplanen beskriver de tematiske hovedområdene, prioriteringene og virkemidlene som danner grunnlag for programmet og programstyrets arbeid i perioden 2011-2015. Programmet skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av gode og effektive helse- og omsorgstjenester på alle nivåer og identifisere mål og virkemidler for å realisere dette. En viktig hensikt er å kartlegge hvordan de kommunale helse- og omsorgstjenestene kan styrkes i samhandling med pårørende, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og spesialisthelsetjenesten. Gjennom dette skal programmet bidra til bedre organisering, rettferdig fordeling og aktiv medvirkning fra brukere, personale og pårørende og derigjennom til økt trygghet og velferd. Programmet følger opp tidligere programsatsinger på helsetjenesteforskning med helseøkonomi og satsingen på omsorgstjenester som startet i forrige programperiode. Programmet er tett knyttet til den helsepolitiske virkelighet. Målgruppen for forskningsresultatene er bred og formidlingsbehovet er stort. Programmet skal bidra til at det genereres gyldig og relevant kunnskap, som kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for helse- og omsorgspolitikken. Brukerne av forskningen er foruten forskersamfunnet selv, politikere, helseforvaltning, helsearbeidere, pasienter/brukere og allmennhet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212029170