Last ned som PDF

311 sider

2.28 MB

Forsiden av dokumentet "Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett"

Vedlegg

Forhåndsutredning

"Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett"

På oppdrag fra Fiskeridepartementet har KPMG Fiskeri og Havbruk laget utredningen ”Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett”. Rapporten utgjør en av flere utredningsoppgaver som Regjeringsutvalget for marin verdiskapning har initiert for

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

KPMG

Språk

norsk