Last ned som PDF

150 sider

5.51 MB

Forsiden av dokumentet Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler

Studie

Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler

Læremidlenes omtaler av ulike minoritetsgrupper kan ha stor betydning for hvordan skoler håndterer sin rolle som normdanner og «fellesskaper» i en flerkulturell og flerreligiøs kontekst. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har vi kartlagt hvordan urfolk og nasjonale, etniske og religiøse minoriteter er beskrevet i læremidlene som brukes i norsk skole, samt hvordan innvandring og flerkulturelle samfunn, antisemittisme, fremmedfrykt, rasisme, ekstremisme, terrorisme og radikaliseringsprosesser, er behandlet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Arnfinn H. Midtbøen, Julia Orupabo og Åse Røthing

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788277634418

Tema

utdanning og forskning likestilling, integrering og inkludering