Last ned som PDF

24 sider

0.88 MB

Forsiden av dokumentet Miljøvennlige vegdekker. Oppfølging av forsøksdekker 2005 - materialtekniske undersøkelser

Studie

Miljøvennlige vegdekker. Oppfølging av forsøksdekker 2005 - materialtekniske undersøkelser

Statens vegvesen, Vegdirektoratet (Tek-T) har startet et prosjekt med tittelen ”Miljøvennlige vegdekker”. Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2004 – 2008. I denne rapporten presenteres resultater fra undersøkelser av mekaniske egenskaper for utvalgte dekketyper som er lagt i 2005. Det er foretatt analyser av originalt bindemiddel, verksblandet masse og fra borprøver tatt ut etter legging på veg. Det er også angitt mulige problemstillinger som kan være aktuelle å arbeide videre med for å utvikle mer miljøvennlige vegdekker.

Publisert

Eiere

SINTEF AS og Statens vegvesen

Utfører

SINTEF AS

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

8214040000